DPU-S445 Thermal Mobile Printer

Seiko Instruments

View on Amazon

Brand: Seiko Instruments

Features:

  • USB/IRDA

Details: Seiko Instruments USA Inc. DPU-S445 Thermal Mobile Printer DPU-S445-00A-E 484

EAN: 0679324120925
Related Items